email payment

QUIZZES EUSS MOTORSPORT

Dilluns, 22 Febrer 2021

Els quizzes són uns exàmens tipus test als tots els equips de formula student hem de sotmetre'ns per a participar en una competició. Competir en llocs com Espanya, Àustria, Itàlia o Alemanya és el somni de tot equip universitari, i no és una cosa fàcil d'aconseguir. Cada test és diferent, el contingut, la durada i la dificultat de les preguntes varia molt, i és important tenir amplis coneixements no sols del funcionament dels diferents sistemes del cotxe, sinó també de la normativa de cada esdeveniment, els criteris de puntuació, els requisits per a participar…

En el nostre equip mai diem que no a un repte, i participem en quizzes de diversos països encara que al final només anem a competir en un o dos d'aquests. Això requereix preparació, preparació i més preparació. Setmanes abans del gran moment, en Euss Motorsport formem un comitè de quizzes, format per aproximadament 15 membres de l'equip que dominen dels diferents àmbits del cotxe i les competicions.


Entre nosaltres, ens dividim i especialitzem en els diferents continguts: preguntes sobre gràfics, sobre la dinàmica o la 
aerodinámica del vehicle, sobre el pla d'empresa, sobre la normativa de l'esdeveniment, etc. Les preguntes s'encarreguen de respondre-les el responsable del contingut de la pregunta, no obstant això tots ens ajudem entre tots i junts aconseguim resoldre els problemes i qüestions que se'ns plantegen. Molt abans dels tests oficials ens reunim i practiquem amb preguntes d'anys anteriors, i entrenem per a ser capaços de respondre ràpida i eficaçment les preguntes dels qüestionaris oficials.
Un quizz és un moment de molta tensió, tot compte, des del temps que triguem a respondre i l'exactitud del resultat fins al temps de l'equip més ràpid a donar amb la solució.


Enguany hem aconseguit estructurar-nos d'una forma molt efectiva i estem més que satisfets amb com hem treballat i amb els resultats del dur esforç, perquè hem estat un dels pocs i afortunats equips que ha entrat en la competició d'Àustria, que tindrà lloc aquest juliol en el Redbull Ring.