email payment

Business plan EUSS MOTORSPORT

Dijous, 11 Març 2021

Les competicions de Fomula Student es caracteritzen per tenir dues tipologies de proves: les proves dinàmiques i les proves estàtiques. És per això que durant l'any, totes elles es van treballant, desenvolupant i practicant perquè quan arribi el dia assenyalat s'obtingui el millor resultat possible. A continuació, us explicarem com des de EUSS MotorSport estem afrontat una d'aquestes proves estàtiques, més en concret la creació del business pla.


Per a començar, aquesta prova consisteix en la definició d'una idea de negoci que hauria de ser implementada en la realitat. Aquest concepte ha d'anar entorn del formula. En altres paraules, consisteix a crear un pla de negoci que tingui com a fonament el cotxe. En ell s'han d'incloure aspectes com una anàlisi de mercat, un pla de RH, un de màrqueting, un financer, entre altres coses. En definitiva, partint de la premissa o de la idea inicial, s'ha de realitzar una anàlisi interna i externa per a veure la viabilitat d'aquesta. Existeixen moltes eines de suport que poden ser útils com per exemple: el diamant de Porter o la realització d'un DAFO o d'un Pestel, entre altres metodologies.


Entrant més en matèria, des del nostre equip decidim crear un comitè que fora l'encarregat de desenvolupar-lo. En ell es troben membres de diferents departaments que té l'aspiració de voler aprendre més sobre aquest tema. En definitiva, està compost per membres que volen aprofundir més en aquest concepte. Afegir que tots els membres que formen part estan estudiant una cosa relacionada amb un pla de negoci i és per això que les ganes i la implicació es veuen augmentes exponencialment. A més, a aquest grup de treball se li suma el suport com a assessors del grup EMotor, el qual sempre està disposat a ajudar-nos quan ho necessitem.
Una vegada creat, el següent pas va ser començar a treballar entorn d'això, punt en el qual ens trobem actualment. En altres paraules, avui dia tenim un primer esbós del nostre business pla i és per això que els següents passos estan a continuar treballant i donant forma a aquesta idea. En conseqüent, cada quinze dies ens anem reunint per a exposar els nostres progressos i veure els futurs fulls de ruta perquè ens quedi un projecte excel·lent.


En definitiva, estem començant a treballar en aquesta prova estàtica, la qual tenim moltes ganes d'encarar i treure el major profit possible, ja que poques vegades apareix una oportunitat tan bona com aquesta, on uns jutges t'analitzen i avaluen un business pla. I és per això, que continuarem posant tota la nostra obstinació, ganes i interès en això.