email payment

Comportament dinàmic EUSS MOTORSPORT

Dilluns, 22 Març 2021

En el passat cap de setmana l'equip es va enfocar principalment en el comportament dinàmic del propi cotxe, centrant-se així en la combinació de diferents tipus de molls juntament amb la regulació de l'amortiment.

Es van provar diferents combinacions en les quals els pilots les posaven en pràctica en la prova del Skidpad. Posteriorment ens oferien un feedback el qual contrastàvem al costat dels temps per volta i l'acceleròmetre, per a així poder veure si hi havia una millora en el set-up proposat.

El dissabte s'intento provar totes les combinacions possibles amb els molls que disposàvem, per a així poder descartar totes les que no ens interessaven.

El següent dia es va focalitzar més a provar diferents pressions per a poder observar el canvi que suposava una reducció o augment d'aquestes en els diferents eixos.

Encara així no ens conformem amb els resultats que vam obtenir, optem a molt més.