email payment

EQUIP

Estudiants d'enginyeria apassionats pel motor amb una il·lusió:

participar a la Formula Student

TEAM LEADERS     
XASSÍS     
DINÀMICA     
AERODINÀMICA     
TREN DE POTÈNCIA     
ELECTRÒNICA     
MANAGEMENT