email payment

EQUIP

Estudiants d'enginyeria apassionats pel motor amb una il·lusió:

participar a la Formula Student

RESPONSABLES     
AERODINÀMICA     
DINÀMICA     
ELECTRÒNICA     
TREN DE POTÈNCIA     
SPONSORS     
OPERACIONS